apkvaitinti

apkvaĩtinti tr. pritrenkti, apsvaiginti, apkvaišinti: Kap kukšterė[jo] galvon – ir apkvaitino Rod. Aš jo neužmušiau, tik apkvaĩtinau . Einu, aš jas apkvaĩtinsiu: duosiu ir išvysiu Arm. Perkūnijos trenksmas apkvaitino žmones . Saulė mane tep apkvaitino, kad aš nežinau, ką darau Klvr. Baisingas sapnas galvą apkvaitinęs man buvo V.Kudir. Ją vyro mirtis apkvaitino . Jį, matyti, tavo grožis apkvaitino . Geras alus žmogų apkvaĩtina Rod. Visos tos degtinės nuodingesnės už etilinį alkoholį, nes prilaiko apkvaitinančias ir kitokias priemaišas V.Kudir. \ kvaitinti; apkvaitinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apkvaitinti — apkvai̇̃tinti vksm. Apkvai̇̃tino ją̃ juõko dùjomis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apsmaračyti — ×apsmarãčyti tr. apsvaiginti, apkvaitinti: Apsmarãčyja jis sau galvą su arielka J. | refl. J. smaračyti; apsmaračyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kvaitinti — kvaĩtinti, ina, ino 1. caus. kvaisti 1: Supimas kvaĩtina galvą DŽ. Studentas darė įspūdį, kad jį amžinai kvaitina vienoks ar kitoks juslinis sutrikimas rš. kvaĩtinamai adv.: Jis kalbėjo kvaitinamai greitai ir dusliu balsu rš. Kvaitinamai ūžė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.